Algemeen

Notariskantoor Rompes is gestart in oktober 1997. Wij zijn een laagdrempelig en uitstekend geoutilleerd kantoor, waar met grote inzet wordt gewerkt.
Wij doen onze uiterste best degelijk en kwalitatief hoogstaand werk te leveren.
Doordat wij een volledig zelfstandig en onafhankelijk kantoor zijn, zijn wij in staat uitsluitend de belangen van onze cliënten te dienen en ons daarop te concentreren.

Persoonlijk contact
Onze praktijk is allround. Wij gaan er van uit dat er sprake moet zijn van een persoonlijke relatie en vertrouwensband met onze cliënten, om zo tot de gewenste resultaten te komen.
De besprekingen worden in de meeste gevallen gedaan door de notaris, de kandidaat-notaris of een van de gespecialiseerde medewerkers. Doordat zij op alle rechtsgebieden een ruime ervaring hebben, wordt op de meest efficiënte manier en daardoor met minder kosten voor de cliënt een goede oplossing gevonden.

Bij het creëren van oplossingen maken wij gebruik van onze kennis en ervaring op een groot aantal rechtsgebieden. Wij streven er naar de zaken terug te brengen tot het wezenlijke. Heldere taal en een nuchtere, resultaatgerichte mentaliteit zijn ons eigen.
Ons kantoor is er – kort samengevat – geheel op ingericht om zoveel mogelijk van uw zorgen weg te nemen.

Rechtsgebieden
Onze werkzaamheden omvatten de volgende rechtsgebieden:

Ondernemings- en vennootschapsrecht
bestaande uit:

 •  het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een stichting of een vereniging;
 •  het wijzigen van al bestaande statuten van een vennootschap, stichting of vereniging;
 •  regelen van een bedrijfsovername;
 •  aandelenoverdrachten.
Onroerende zaken
bestaande uit:
 •  het opmaken van koopovereenkomsten
 •  het maken van akten van levering met betrekking tot woningen, appartementen, erfpachtsrechten, bedrijfs- en kantoorgebouwen en /of percelen grond;
 •  het op naam zetten van een woning na echtscheiding en andere verdelingen van onroerende zaken;
 •  het opmaken van hypotheekakten op onroerende zaken.
Personen- en familierecht en erfrecht
bestaande uit:
 •  het opmaken van huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten;
 •  het opmaken van testamenten en schenkingsakten;
 •  estate planning;
 •  het behandelen van nalatenschappen, waaronder het opmaken van een verklaring van erfrecht en het maken van de aangifte van erfbelasting;
 •  het opstellen van verdelingsakten tussen erfgenamen;
 •  levenstestament.